Stanisław Moniuszko

 Zdolności muzyczne przejawiał już we wczesnym dzieciństwie , postanowiono kształcić  go  w tym kierunku . Pierwsze lekcje udzielała mu matka , póżniej kształcił się u warszawskiego organisty. Uczył się najpierw u o.o. Pijarów , a póżniej w gimnazjum   Mińsku. W 1836 roku przeniósł się do Wilna, by tam kontynuować naukę pod kierunkiem Rungenhagena . Następnym etapem był Wiedeń tam poznał zachodnie trendy muzyki operowej i jej organizację , pracował też jako korepetytor chórów. W 1893 roku powrócił do kraju i został organistą w kościele  św. Jana w Wilnie. Jednocześnie pracował jako nauczyciel muzyki. Wtedy poznał Aleksandrę Mullerównę  , z która  wziął ślub w 1840 roku . małżeństwo zaowocowało dziesięciorgiem dzieci . W 1858 roku wybrał się w podróż po Europie , w której zapoznał się z repertuarem obcych oper. Powrócił do kraju w sierpniu 1858 roku na stałe osiadł w Warszawie. Objął tu stanowisko kapelmistrza opery, a póżniej nauczyciela harmonii, w powstającym Instytucie Muzycznym. Stanisław Moniuszko zmarł nagle 4 czerwca 1872 roku wieku 53 lat w Warszawie. Pogrzeb stał sie okazją do zamanifestowania patriotycznych postaw społeczeństwa.