Insurekcja Kościuszkowska

 

           225 lat temu Polska podjęła ostatnią rozpaczliwą, próbę ratowania swojej niepodległości przed zakusami trzech zaborczych sąsiadów. Kapitulacja wojsk polskich w wojnie 1792 roku i przystąpienie króla Stanisława Augusta do niesławnej konferencji targowickiej przyniosły Rzeczpospolitej pasmo prawdziwych klęsk. Już na początku 1793 roku wojska pruskie weszły do Wielkopolski , zaś Rosjanie rozpoczęli zajmowanie wschodnich województw. Latem 1793 roku Kościuszko napisał i przekazał do kraju instrukcje dotyczące przygotowań do ogólnego powstania. 15 marca Kościuszko opuścił Drezno . O świcie 24 kwietnia wziął udział w odprawie oficerów krakowskiego garnizonu. po czym około godz. 10,00 zjawił się na krakowskim rynku. Tam złożył uroczyste ślubowanie. ,, Ja Tadeusz Kościuszko, przysięgam w obliczu Boga całemu Narodowi Polskiemu, że powierzonej mi władzy na niczyj prywatny ucisk nie użyję , lecz jedynie jej dla obrony całości granic , odzyskania samowładności Narodu i ugruntowania powszechnej wolności używać będę. Tak mi , Panie Boże , dopomóż i niewinna męka Syna Jego.'' Ogłoszony tamże akt powstania nadawał Kościuszce rangę Najwyższego Naczelnika Siły Zbrojnej Narodowej i oddawał w jego ręce całość władzy zarówno wojskowej , jak i cywilnej. Natychmiast ogłoszono pobór do wojska, powstanie rozszerzało się na cały kraj.