Dzień żołnierzy wyklętych

        Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych to polskie  święto państwowe obchodzone corocznie 1 marca , poświęcone upamiętnieniu żołnierzy antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia.
    Święto zostało ustanowione w hołdzie bohaterom antykomunistycznego podziemia ,którzy w obronie niepodległego bytu Państwa Polskiego. Walcząc o prawo do samostanowienia i urzeczywistnienia dążeń demokratycznych społeczeństwa polskiego , z bronią w ręku , jak i w inny sposób , przeciwstawiali się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu.