Hołd Pruski

Prusy były pierwszym świeckim państwem w Europie. Od wiary chrześcijańskiej i znaków krzyża na płaszczach odciągnął ich Albrecht Hohenzollern. To był koniec wojny Polski z Zakonem. Od czasu hołdu w Krakowie, Prusy były lennikiem polskiego króla. Sama oprawa hołdu przygotowana została bardzo uroczyście, co można podziwiać na obrazie Jana Matejki, który jest częścią zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie. Jak doszło do Hołdu Pruskiego po kilku wiekach sporów?

Sytuacja przed Hołdem Pruskim

XVI wiek, na tronie polskim zasiada Zygmunt I Stary, wielki książę litewski od 1506 roku i król polski od 1507 roku. Na czele Zakonu Albrecht Hohenzollern, ostatni wielki mistrz zakonu krzyżackiego. Jego matką była Zofia Jagiellonka, córka Kazimierza IV Jagiellończyka, czyli siostra Zygmunta I Starego. Król Polski był wujem Albrechta Hohenzollerna. Z poparciem króla Niemiec, a potem cesarza rzymskiego, Maksymiliana I, objął najwyższy urząd w Zakonie.

https://atamanshop.pl/pl/3962-odziez-patriotyczna


Na obszarze Prus coraz więcej rycerzy odchodziło od religii. I sam Albrecht Hohenzollern zainteresował się przekazaną mu przez Lutra wiedzą. Świeckie państwo stało się faktem. Ale zanim doszło do tego i Hołdu Pruskiego, Albrecht Hohenzollern wysunął wobec Rzeczpospolitej niemałe roszczenia, co doprowadziło do wojny w latach 1519-1521. Zakończyła się zawieszeniem broni na 4 lata. Co wymusił na Polakach i Krzyżakach Karol V Habsburg. Zawieszenie broni kończyło się w 1525 roku. Wtedy Krzyżacy stali się też państwem świeckim i nie mogli liczyć na wsparcie w razie wojny ze strony chrześcijańskich mocarstw. W efekcie po kilku rozmowach zdecydowano, że książę pruski stanie się lennikiem króla Polski.

Uroczystość w Krakowie

Książę pruski oddał Hołd królowi na rynku w Krakowie, cała uroczystość miała niezwykłą oprawę.  Już rano król polski wraz z królową oraz potomstwem rozpoczęli uroczystości. Zeszli z Wawelu, a przed nimi kroczyli senat, dwór i za królową damy jej dworu. W ratuszu król ubrał strój koronacyjny, a królowa zajęła miejsce przy oknie, w jednej z kamienic zaraz przy rynku. W godzinach dopołudniowych Zygmunt Stary usiadł na tronie. Zanim pojawił się Albrecht Hohenzollern, przybyli posłowie, którzy klęcząc prosili o to, by Prusy były lennem dziedzicznym. Piotr Tomicki, podkanclerzy, zgodził się w imieniu króla. Na to na koniu wjechał Albrecht Hohenzollern. Uklęknął przed Zygmuntem Starym i podziękował. Książę pruski otrzymał symbol nadania w postaci białej chorągwi, na której widniał czarny orzeł. Na jego piersiach litera S, pierwsza litera imienia króla (Sigismundus), a na szyi korona. Później  Albrecht Hohenzollern przysiągł wierność na Ewangelię. Krzyżacy zrywali ze swych płaszczy krzyże, co symbolizowało koniec Zakonu i początek świeckiego państwa. Później odbyła się uroczysta msza, podczas której całowano relikwie, uczynił to również świecki książę.

Po wszystkim odbyła się uczta na Wawelu. Do XVII wieku sytuacja między Prusami a Polską była w miarę ustabilizowana, ale nie brakowało konfliktów.

 

 

Źródło:

historiaposzukaj.pl/wiedza,wydarzenia,203,hold_pruski_1525.html

wikipedia.org/wiki/Ho%C5%82d_pruski_1525

polskatradycja.pl/historia-polski/wydarzenia/hold-pruski.html