188 rocznica Powstania Listopadowego

 

         W nocy z 29 na30 listopada 1830 roku w Warszawie rozpoczęło się Powstanie Listopadowe - zryw niepodległościowy skierowany przeciwko rosyjskiemu zaborcy.   Wybuch Powstania wyznaczono na 29 listopada na godz. 18. Sygnałem do rozpoczęcie walk miał być pożar browaru na Solcu i kamienicy przy ul Dzikiej. Wybuch powstania poprzedziło utworzenie w 1928 roku  tajnego sprzysiężenia w Szkole Podchorążych Piechoty w Warszawie, na czele którego stanął ppor. Piotr Wysocki. Powstanie było konsekwencją pogarszającej sytuacji politycznej w Królestwie Polskim, radykalizację nastrojów wśród robotników i rzemieślników, wynikający ze wzrostu cen żywności i bezrobocia. Na wzrost napięcia w Królestwie Polskim , duży wpływ miały także wydarzenia rozgrywające się w Europie. W lipcu wybuchła rewolucja we Francji, a w sierpniu Belgowie rozpoczęli walkę o niepodległość. Powstańcy zakładali uderzenie na Belweder w celu porwania księcia Konstantego , który miał się stać kartą przetargową z carem. Jednocześnie członkowie sprzysiężenia mieli zaatakować  carskie oddziały znajdujące się w Warszawie. Plan się nie powiódł . Konstantemu udało się zbiec, wyżsi oficerowie nie chcieli przystąpić do powstania, które ich zdaniem nie miało szans powodzenia i nie było dobrze przygotowane. Momentem zwrotnym Nocy Listopadowej stało się zdobycie przez lud warszawski Arsenału, przy współudziale żołnierzy 4. pułku piechoty. Po północy jednostki Wojska Polskiego w raz uzbrojonym ludem opanowały rejon Starego Miasta, Arsenału i Powiśla, kontrolując także mosty oraz Pragę. W ciągu nocy powstańcy opanowali kolejno ; Leszno oraz place Bankowy i Bankowy. 30 listopada Warszawa była wolna , ale jej społeczeństwo było podzielone.

Odzież Patriotyczna, koszulka z Powstaniem Listopadowym dostępne tutaj.!