100 lat Niepodległości Polski

Listopadowe wydarzenia poprzedził sukces , jakim było uwzględnienie 8 stycznia 1918 roku w 14  punktowym programie pokojowym  prezydenta USA Woodrona Wilsona punktu trzynastego, zakładającego konieczność przywrócenia Polsce niepodległości. 10 listopada ok godz. 7 rano, specjalnym pociągiem z Berlina , wrócił d Warszawy zwolniony z więzienia w Magdeburgu Józef Piłsudski . Jeszcze 10 listopada doszło do spotkania Piłsudskiego z niemiecką Centralą Radą Żołnierską. W wynik zawartych porozumień, w nocy rozbrojono 30-tysięczny niemiecki garnizon stacjonujący w Warszawie, a w ciągu siedmiu następnych dni ewakuowano z Królestwa 55 tys. niemieckich żołnierzy. 11 listopada Rada Regencyjna powierzyła komendantowi władze wojskową i naczelne dowództwo nad Polską Siłą Zbrojną, a 14 także władze cywilną. 16 listopada Piłsudski wysłał telegram do państw zachodnich, w którym  zawiadomił o powstaniu niepodległej Polski, obejmującej wszystkie wyzwolone ziemie. 18 listopada powołał pierwszy rząd Rzeczpospolitej Polski z premierem Jędrzejem Moraczewskim , który tak pisał o pierwszych dniach niepodległości : Niepodobna oddać tego upojenia, tego szału radości, jaki ludność polską w tym momencie ogarną ..